EU vann mot USA i tvist om ståltullar

USA:s omstridda tullar på stålimport strider mot världshandelsorganisationen WTO:s regler. Det beskedet gav WTO på fredagen. I Bryssel ses det som en viktig seger för EU och europeisk industri.
WTO:s besked är ett bakslag för USA. Världshandelsorganisationen underkänner samtliga USA:s argument för att införa de extra tullarna. Skyddstullarna på upp till 30 procent på stålimport infördes av den amerikanska regeringen i mars förra året. De var ett försök från USA:s sida att skydda en problemtyngd inhemsk stålindustri. Starka protester Beslutet väckte en storm av protester runt om i världen, även från länder som inte direkt berörs. Det har uppfattats som ett bevis för en ny, ensidig amerikansk politik under president George W. Bush, där USA går sin egen väg och överger internationellt samarbete. EU drog frågan om dom amerikanska skyddstullarna inför WTO och följdes sedan av andra kritiska länder som till exempel Kina, Japan och Brasilien. En knapp fjärdedel av Sveriges stålexport till USA berördes av skyddstullarna, men flera svenska produkter har också fått undantag. Definitivt besked I våras kom ett preliminärt utslag från Världshandelsorganisationen som gick emot USA. I dag, fredag, kommer alltså det definitiva beskedet. EU hoppas nu att USA tar bort avgifterna, men USA har också rätt att överklaga WTO:s beslut.
Ingmarie Froman, Bryssel