Rekordfå döda i trafiken

Inte på 60 år har så få dött i trafiken som under de senaste tolv månaderna. Det visar preliminär statistik från Vägverket. Ökad satsning på vajerräcken på tidigare olycksdrabbade vägar är en viktig förklaring.
Men också den försämrade ekonomiska konjunkturen, som leder till att färre ungdomar tar körkort, säger Roger Johansson på Vägverket. Skjuter upp körkort – Dels beror det på att de som är mest konjunkturkänsliga också har höga risker, till exempel ungdomar. – Vi vet sedan tidigare lågkonjunkturer att man skjuter ofta upp att ta körkort tills man har fått en bättre ekonomi. Man är mycket mer säker så länge man åker buss och tåg än att man själv är ute och kör. Lägsta siffran på 60 år Under de senaste tolv månaderna omkom 496 personer i trafikolyckor på de svenska vägarna. Det är den lägsta dödssiffran på 60 år. Det har vi bland annat lågkonjunkturen i ekonomin att tacka för, enligt Roger Johansson, ansvarig för verksamhetsutveckling på Vägverket. Vajerräcken en förklaring Men det finns fler förklaringar. Satsningen på vajerräcken på tidigare olycksdrabbade vägar som inleddes 1998 har visat sig vara en fullträff. Hittills har 100 mil vägsträcka försetts med räcken och det har hittills räddat inte mindre än 30 liv det senaste året, enligt statistiken. Säkrare bilar Ytterligare en förklaring enligt Vägverket är att biltillverkarna på senare år i högre grad insett att säkra bilar som gör bra ifrån sig i krocktester också säljer bättre. Men att svenskarna generellt skulle ha blivit bättre bilförare tror Roger Johansson inte är någon förklaring till de sjunkande dödstalen i trafiken. Ingen dramatisk ändring – Det är nog svårt att säga. Vi vet att när vi började tillåta övningskörning från 16 år fick säkrare debutanter. Men på det stora hela tror jag inte det är några stora dramatiska varken förbättringar eller försämringar. Det kanske är läge att höja hastighetsgränserna på vägarna? – Det diskuteras och det har det gjort många gånger. Vi har ett försök på gång med dynamisk hastighetsgräns, där man kan ändra på hastighetsgränsen beroende på omständigheterna. Där diskuterar vi högre hastigheter än 110 km/h.
Magnus Thorén