Hårdare tag mot dumpning av bilar i naturen

Den riksomfattande skrotbilskampanjen har snart nått sitt totala mål på 80 000 insamlade skrotbilar trots att det är ett halvår kvar av kampanjen. Trots det kommer kapmanjen inte att avslutas vid årsskiftet. Istället ska man samarbeta med polis, åklagare och kommuner för att informera om att bilar är miljöfarligt avfall och de som dumpar sina bilar i naturen ska åtalas.
Den riksomfattande skrotbilskampanjen har varit lyckad och att man redan nu nått målet glädjer Thomas Bardenstam, kampanjledare i Götaland. – Nu är det 80 000 anmälda bilar och vi hoppas ju att vi kommer upp en liten bit över det för det är alltid en del bilar som faller ifrån. Men totalt kan man säga att målet på 80 000 bilar är vi nöjda med, säger Thomas Bardenstam, skrotbilskampanjledare i Götaland. Fler än väntat Några av länen i Sverige fick in betydligt fler skrotbilar än vad man hade räknat med. Stockholm fick in 14 000 anmälda skrotbilar, Värmland fick in 6 500. Norrlandslänen och Västra Götalands län har också lyckats bra. Det har gått sämre i andra län. I Skåne hade man räknat med 10 000 skrotbilar men bara 5 500 anmäldes. Höjd premie Enligt Thomas Bardenstam är anledningen till vissa län inte nått upp till de uppsatta målen att skrotbilspremien höjdes till mellan 1 200 och 1 700 kronor 2001 när kampanjen just startat. Det innebar att ägaren tjänade på att själv skrota sin bil. Efter årskiftet 2002 ändrades dock Miljöbalken så att skrotbilar numera betraktas som miljöfarligt avfall. Det innebar att bilarna måste återvinnas i större utsträckning och att det kostar mer att skrota sin bil igen. – Det blir knappt några pengar över och ibland får ägaren själv betala för att få sin bil skrotad. Följdeffekten blir att man kommer sätta sina bilar i naturen igen. Ta i med hårdhandskarna Därför kommer inte skrotbilskampanjen att avslutas helt från och med årskiftet som planerat, utan fortsätta i en annan form. Då kommer man mer att ta i med hårdhandskarna mot dem som lämnar sina bilar att rosta sönder i naturen. – Vi ska samarbeta med åklagare och polis och naturligtvis med kommunerna för vi tror inte att det är många som känner till att det är bilar klassificeras som farligt avfall och därför ska vi informera om detta i rätt stora kampanjer till nästa år. – De som då inte hörsammar det här där kommer åklagaren och polis att driva det här till åtal, säger Thomas Bardenstam, skrotbilskampanjledare i Götaland.
Johanna Ahl