Sjöstedt kräver juridiska undantag från EMU

Under den pågående politikerveckan i Almedalen har en av vänsterns tyngsta politiker, EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedt, gjort ett utspel som väckt starka reaktioner på ja-sidan. Sjöstedt anser att Sverige ska lämna det EMU-samarbete vi redan har om det blir ett nej till EMU och han kräver bindande juridiska undantag från valutasamarbetet.
– Efter ett nej måste vi se till att vi också får ett juridiskt undantag från valutaunionen precis som Storbritannien och Danmark där det står tydligt klart vilken frihet vi har med vår egen valutapolitik. Vi vill att det undantaget ska bli så omfattande som möjligt. Man kan se då att britterna har ett bättre undantag än Danmark och hellre se på det brittiska än det danska, säger Jonas Sjöstedt, vänsterpartistisk EU-parlamentariker. Vad skulle Sverige undantas ifrån? – Helt självklart från den gemensamma valutan och att vi har vår egen riksbank men också från viktiga delar som hänger ihop med den gemensamma valutan till exempel i stabilitetspakten och att vi ska ha en större möjlighet att politiskt kunna påverka vår egen riksbankspolitik. En sådan skrivning finns i britternas undantag, säger Jonas Sjöstedt. Skulle det betyda att Riksbankens roll förändras igen? – Det är riksdagen som bestämmer det och det ser vi som en av de stora poängerna med att rösta nej att det är de svenska väljarna via riksdagen som kan påverka det här och det kan man bara göra vid ett nej. Där kommer partierna att ha olika uppfattningar och vi kommer att hävda vår uppfattning men det finns en stark majoritet i riksdagen idag för den ordning som finns, säger Jonas Sjöstedt. Vad har du för uppfattning? – Jag tycker att riksbanken borde bli mer politiskt ansvarig som vi hade det tidigare i Sverige men den diskussionen är bara meningsfull om vi väljer att stå fria från valutaunionen, säger han. Den juridiska formulering som skulle förändras när det gäller stabilitetspakten och dess regler, vad betyder det konkret så som du skulle vilja ha det? – Det är så att EU-kommissionen granskar hur länderna sköter sig, utfärdar rekommendationer och för de länder som har valutan så kan man också bötfälla dem. En viktig del för oss är att vi har rätten att utforma vår egen ekonomiska politik och att man ska stadfästa den i ett undantag, säger Jonas Sjöstedt. Hur möjligt är det att säga till EU att vi vill ha juridiska undantag i något vi redan kommit överens om? – Det är klart möjligt därför att EU har politiskt accepterat att vi bestämmer det här själva och det har EU-kommissionen bekräftat gång på gång att det är svenska folket som avgör den här frågan, säger han. Även om det är avgjort på ett sätt som är en ensidig notering från svensk sida? – Ibland tar politiken över juridiken och man kan med enkelt beslut på ett av EU:s toppmöten skriva in det här juridiska undantag och det är det som kommer att ske tror och hoppas jag, säger han.
Inger Arenander