Belgien förändrar krigsförbrytarlag

Belgien ska förändra landets kontroversiella krigsförbrytarlag som ger belgiska domstolar rätt att pröva krigsförbrytelser oavsett var i världen de begås.
Enligt belgiens premiärminister är orsaken att förhindra missbruk av lagen. Åtal har tidigare väckts mot bland andra USA:s president George Bush, och lagen har mött starkt motstånd från USA som har krävt lagen ska ändras. Med lagens nya utformning kommer alla åtal som inte involverar belgier att avslås.