Regeringen mjukar upp bankregler

Regeringen har beslutat att ta bort vissa omstridda begränsningar för banker som deltar i det statliga garantiprogrammet, enligt ett pressmeddelande.

Bland annat slopas begränsningen för de deltagande bankernas expansion, och regeringen lättar på kriterierna för vilka institut som får ta del av garantierna.

Dessutom kommer garantibeloppen som medges framöver beräknas på koncernnivå i stället för på institutnivå.

Avsikten med förändringarna är att få med de kallsinniga bankerna i det statliga garantiprogrammet som utformades när finanskrisen slog till under hösten 2008.