S vill minska väntetider på akuten

Ingen ska inte behöva vistas längre än fyra timmar på en akutmottagning. Det är ett mål som Socialdemokraterna föreslår i samband med sitt vårdtoppmöte i Västerås i dag, fredag. Socialdemokraternas Ylva Johansson vill sätta upp tydliga mål för att öka effektiviteten.

– Ingen ska behöva vänta mer än max fyra timmar på akuten, vi vet att det i många landsting finns alldeles för långa väntetider på akuten och vi menar att det nu är dags att man sätter upp tydliga mål fär att det ska gå snabbare, säger Ylva Johansson, som leder Socialdemokraternas rådslagsgrupp om hälso- och sjukvårdspolitik.

Förslaget från den socialdemokratiska arbetsgruppen innebär att ett tydligt nationellt tillgänglighetsmål ska ställas upp. Det ska inte längre förekomma väntetider på mellan åtta till tio timmar på akutmottagningarna.

Enligt förslaget ska varje patient som besöker en akutmottagning omedelbart få en kvalificerad bedömning besked om var och när man beräknas få vård.

Det är inte meningen att den stukade foten ska gå före hjärtinfarkten, utan det är i stället patientflödet som ska förändras, säger Ylva Johansson.

– Det handlar om att man arbetar på ett annat sätt på akuten, det finns goda exempel på hur man har lagt om arbetet så att man tidigare träffar en specialistläkare och på så sätt snabbare får ett flöde i akutmottagningen. Vi har i politiken talat mycket om väntetiderna för planerade ingrepp i sjukvården, men det är också dags att vi sätter upp mål för akut vård, säger Ylva Johansson.

Det kommer aldrig att gå att ge ett hundraprocentigt löfte att ingen kommer att få vara mer än fyra timmar på akuten, säger Göran Stiernstedt chef för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi borde definitivt minska handläggningstiderna på akuten på mänga ställen, det kan jag hålla med om. Men man kan aldrig nå hundra procent som har den handläggningstiden, säger Göran Stiernstedt.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se