Färre misstänks för fusk med a-kassan

Allt färre misstänks för att bryta mot a-kassereglerna. Förra året minskade antalet anmälningar om misstänkta regelbrott från Arbetsförmedlingen, det som Arbetsförmedlingen kallar underrättelser, för första gången sedan år 2000.

Leif Tallskog, chef för arbetslöshetsförsäkringen på Arbetsförmedlingen, säger att bland annat de sämre tiderna ligger bakom.

– Det är snarare en konsekvens av utvecklingen på arbetsmarknaden. Vi har haft en kraftig nedgång av nyanmälda lediga platser jämfört med ett år innan. Det är en nedgång på drygt 30 procent. Vi vet historiskt att utvecklingen av antalet underrättelser samvarierar direkt med antalet nyanmälda lediga platser.De misstänkta regelbrotten kan till exempel handla om att en arbetslös inte sökt det arbete som arbetsförmedlingen anvisat, och då riskerar man sänkt akasseersättning.

Att antalet anmälningar nu minskar, beror enligt Leif Tallskog framför allt på de sämre tiderna. Det fanns helt enkelt färre nya jobb att söka under förra året jämfört med 2007.

Minskningen kan till viss del också förklaras av ändrade regler för hur länge man får a-kasseersättning, som gör att färre personer ingår i gruppen.

Förra året minskade Arbetsförmedlingens rapporter till de olika a-kassorna om misstänkta regelbrott med ungefär 40 procent, från 13 000 anmälningar 2007 till ungefär 7 500 år 2008.

Före nedgången förra året har antalet anmälningar stigit i stort sett oavbrutet sedan år 2000, då det var ungefär 3 000 stycken, och det hävdar Leif Tallskog berodde på att Arbetsförmedlingen blev bättre på att kontrollera att reglerna följdes.

Däremot har andelen som drabbas av någon typ av sanktion, som exempelvis sänkt a-kasseersättning legat rätt konstant kring 85 procent av anmälningarna ända sedan år 2000, och enligt Leif Tallskog är det väldigt ovanligt att en person anmäls mer än en gång.

- Det är ytterst få som får fler sanktioner under samma ersättningsperiod, säger Leif Tallskog, chef för arbetslöshetsförsäkringen på Arbetsförmedlingen.

Pär Ivarsson
par.ivarsson@sr.se