USA behåller makten över Bagdads regering

I Bagdad inleddes på söndagsmorgonen det första mötet med Iraks provisoriska regering. Men trots att USA har pressats att ge övergångsregeringen större befogenheter än planerat så behåller ända den amerikanske chefsförvaltaren Paul Bremer makten. För många irakier är detta en besvikelse, säger Saad Jawad, statsvetare på universitetet i Bagdad.
– Det befriade irakiska folket hade väntat sig att bli representerade av ledamöter dom valt själva, inte av folk som utsetts av den amerikanska adminsitrationen, säger Saad Jawad till brittiska BBC. Iraks provisoriska regering ses som det första steget på vägen mot att ge irakierna makten i sitt eget land. Rådet domineras av shiamuslimer Övergångsrådet består av 25 representanter för Iraks olika folkgrupper och religiösa riktningar. Rådet domineras av shia-muslimer, landets majoritetsbefolkning som förtrycktes under Saddam Husseins regim dominerad av sunni-muslimer. Dessutom finns representanter för kurder, kristna och turkmener. Trots strävan att vara representativ för befolkningen finns enligt uppgift endast tre kvinnor med i rådet. USA ska ha veto Den provisoriska regeringen ska enligt USA:s förvaltare Paul Bremer ha rätt att utse ministrar och få ansvar för att upprätta en budget, men USA förbehåller sig rätten att lägga in sitt veto mot viktiga beslut. Redan dagarna efter Saddam Husseins fall i april lovade USA att snarast bilda ett tillfälligt parlament med uppgift att skriva en ny irakisk författning. Men det kaos som uppstod efter regimens fall fick USA att backa från sitt löfte. Påtryckningar Att övergångsregeringen på söndagen samlas för första gången sker efter starka påtryckningar på USA att skynda på processen mot självstyre. USA hoppas nu att attackerna mot de amerikanska trupperna ska minska och att irakierna ska lita på George Bushs löfte att kriget inte handlade om ockupation utan om befrielse och demokrati.
Johan Schmidt