Ämne i tandkräm giftigt i naturen

Ämnet Triclosan, som är bakteriedödande och finns i vissa tandkrämer, är giftigt för vattenlevande organismer. Det säger forskaren Margaretha Adolfsson-Erici till P4 programmet Efter Tolv.
Triclosan i tandkrämen följer sedan med ut i avloppet, vilket kan skapa problem eftersom ämnet är svårnedbrytbart och därför går igenom reningsverket och läcker ut i sjöar och vattendrag. Forskare oroas också för att alltfler bakteriedödande medel kommer att orsaka att bakterier utvecklar en resistens mot antibiotika.