Fler barn uppger att de misshandlats

Var tionde barn, som ringde till Bris, Barnens rätt i samhället, under förra året berättade att de blivit slagna. Det är en ökning jämfört med tidigare år.

Det stora problemet är att många vuxna inte ser vad som händer och att barnet upplever att det inte finns någon vuxen i dess närhet att vända sig till, säger Eva Waltré som är chef för Bris stödverksamhet.

– Det är otroligt viktigt at ge de här barnen stöd. Det vi ser i att de barn som inte får något stöd inte klarar av att gå i skolan, de skär sig och funderar på att ta sitt liv, så det är allvarligt när man inte har de stöd man behöver, säger hon.

När Bris presenterar sin årsrapport berättar de om nästan 22 000 kontakter med barn och ungdomar under förra året. De flesta som ringer är flickor, 77 procent, och medelåldern är drygt 14 år.

Samtalen handlar ofta om kamrater, om rädsla, familjekonflikter, ensamhet eller mobbning. Och om misshandel. Antalet samtal om just misshandel har ökat till 1 900 samtal.

– Misshandel handlar om allt från enstaka örfilar, hot om våld, men också det som vi skulle betrakta som grov misshandel, det vill säga att man använder verktyg, säger Ingela Thalén, ordförande i Bris förbundsstyrelse.

Enligt BRÅ, Brottsförebyggande rådets, preliminära siffror från 2008 har antalet anmälda fall av misshandel mot barn och ungdomar ökat. Drygt 17 000 anmälningar förra året, en ökning med över 20 procent jämfört med året innan.

Helena Meyer jobbar med ungdomsstöd på internet inom ramen för verksamheten United Sisters på Fryshuset i Stockholm, som har ett nätverk i hela landet. De har kontakt med unga, som främst mår psykiskt dåligt och hon betonar vikten av att barnet har någon att vända sig till för att må bra.

– Det är ju det, det handlar om, inte att man ska bli frisk eller klara av att gå i skolan, det viktigaste är ju att man mår bra. Och det är väldigt svårt att må bra om man inte får någon hjälp med det, säger hon.

Lotta Myhrén
lotta.myrhen@sr.se