Blix kritiserar Blair

Antagandet att Saddam Hussein-regimen kunde avfyra massförstörelsevapen inom 45 minuter var högst tvivelaktigt. Det säger den tidigare chefen för FN:s vapeninspektörer Hans Blix till det brittiska TV-bolaget BBC.
Intervjun med Hans Blix sändes på söndagskvällen i BBC:s magasin Panorama och samma kritik återkom i en intervju i tidningen Independent on Sunday. På frågan om han trodde att USA och Storbritannien önskade ett krig mot Irak, och att det styrde deras tolkning av informationen, svarade Hans Blix att det fanns inslag av det. Nödvändigt krig Både FN och opinionen fick ju höra att det var Iraks innehav av massförstörelsevapen som gjorde kriget nödvändigt, och om grunden för det resonemanget urholkas, så är det mycket allvarligt, sa Hans Blix vidare. Kritiken från den förre chefen för FN:s vapeninspektörer kommer som ytterligare sten på börda för en redan hårt ansatt Tony Blair, och visar att debatten om kriget och Iraks innehav av massförstörelsevapen inte kommer att mattas av den närmaste tiden. Borde varit mer kritisk Hans Blix hade själv flera möten med Blair när vapeninspektörernas arbete pågick, och fick då det bestämda intrycket att Tony Blair själv verkligen var övertygad om att massförstörelsevapnen verkligen fanns. Han försökte inte lura mig, men han och regeringen borde ha studerat sitt underlag mer kritiskt, sa Hans Blix till BBC:s Panorama.
Ingmarie Froman, London