Rysk maktkamp mellan affärsmän och stat

I Ryssland pågår sedan flera år en kamp om makten mellan politiker och en grupp mäktiga företagare. Privatiseringarna av före detta sovjetisk industri skedde under tveksamma former och skapade en liten mycket inflytelserik grupp affärsmän som utmanar politikerna i Kreml. Under veckoslutet har polis och åklagare specialgranskat det stora ryska oljebolaget Yukos.
Snabba steg i trappor, dörrar slås upp, in stormar män iförda rånarluvor och skottsäkra västar. Nu senast skedde tillslaget mot det största oljebolaget Yukos, som ägs av Rysslands i dag rikaste man, Mikhail Khodorkovski. Han själv hade då redan förhörts av åklagare som ett led i en helt annan utredning. Den gäller en av alla de skumraskaffärer som skedde när Rysslands statliga egendomar privatiserades under Boris Jeltsins tid under första hälften av 1990-talet. Yukos-ledningen ser med tillförsikt på fortsättningen. De anser sig inte ha något att frukta av rättvisan. Och i nödfall, har bolaget antytt, kan Yukos ju strypa oljeflödet till huvudstaden. Det här har fått självaste presidenten att ta till orda. Vladimir Putin sa att följderna av privatiseringen inte ska lösa på polisiär väg eller genom att sätta människor i fängelse. Men osäkerheten bland de ryska rövarbaronerna är stor. Två av Khodorkovskys miljardärsvänner på den nyrika topplistan gav upp. Både Boris Berezovski och Vladimir Gusinski gick i exil. Pengar har de gott om, men de ryska myndigheterna vet inte var.
Reinhard Krause, Moskva