F-kassans miljonsatsning var bortkastad

Över 150 miljoner kronor som satsats i ett av Försäkringskassans nya datasystem är bortkastade pengar, medger nu myndighetsledningen.

Självbetjäningssystemet som skulle avlasta handläggarna, måste ses över innan man satsar mer, säger ekonomidirektör Sture Hjalmarsson.

– Det har inte levererat än och det är därför vi har beslutat oss för att stanna upp och betrakta det vi har lagt ner som inte har något värde, säger Sture Hjalmarsson.

Hur kommer det sig då att det har blivit sådana fördyringar?

– Det har helt enkelt varit för dåliga förutsättningar redan från början. Man har startat för snabbt helt enkelt. Det här får väl vi i myndigheten ta på oss helt enkelt, i fallet med tandvårdssystemet till exempel var det väldigt kort om tid. Då missbedömde vi kostnaden helt enkelt däremot så levererade vi i tid, säger Sture Hjalmarsson.

Kundtjänststödet är inte det första exemplet på hur Försäkringskassans it-kostnader skenar iväg.

Det datasystem som startades för tandvårdsreformen beräknades kosta 67 miljoner kronor och hittills har den kostnaden mer än tredubblats, och systemet är inte färdigt än.

Ett annat nytt datasystem för utbetalningar från Försäkringskassan har också blivit mycket dyrare än väntat.

Försäkringskassan byter ut sina datasystem dels för att många av dem är gamla och otidsenliga, dels för att Försäkringskassans arbetssätt har ändrats i grunden, i och med den stora omorganisationen. Det här förändringsarbetet väntas pågå i flera år.

Men Statskontoret och Riksrevisionen har påpekat att Försäkringskassan inte lyckats styra it-verksamheten. Kostnaderna för it-omläggningen har ännu inte redovisats från Försäkringskassan, enligt uppgift till Ekot. 

Totalt sköter Försäkringskassan 48 olika slags förmåner, vars datasystem måste förnyas mer eller mindre. Om inte Försäkringskassan lyckas ta ett bättre grepp om sin redan hårt ansträngda it-verksamhet så riskerar de skenande kostnaderna snabbt löper ännu längre.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se