2004 kan svenskar resa utan pass inom Schengen

I slutet av 2004 kan det bli möjligt för svenskar att resa till andra Schengenländer utan pass. De nya nationella ID-korten håller nämligen på att bli verklighet. Men det blir bara svenska medborgare som får korten.
I slutet av sommaren kommer Rikspolisstyrelsen få uppdraget att utforma korten, om allt går som det ska, säger Agneta Essén, tillförordnad förvaltningschef på justitiedepartementet. – Just nu är justitiedepartementet i fas med att förbereda ett uppdrag för Rikspolisstyrelsen att ta fram de nya nationella identitetskorten. Vi hoppas att regeringen kan ta beslut om det här i augusti. Medlem i två år Det gått två år sedan Sverige blev medlem i passunionen Schengen, ett medlemskap som skulle betyda att alla svenskar kunde resa till andra länder i Schengen utan pass. I verkligheten har den möjligheten dröjt. För att kunna resa utan pass krävs nämligen ett nationellt ID-kort som visar vad du har för medborgarskap. Inte skilja på medborgare Men den svenska regeringen vill inte skilja på svenska medborgare och utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige. I flera år har regeringen nu försökt få EU att godkänna ett särskilt ID-kort för personer med permanent uppehållstillstånd men utan framgång och nu pekar allt på att vi får nationella ID-kort för svenska medborgare i slutet av nästa år. Redo att börja arbeta Lars Karlsand på rikspolisstyrelsen har länge suttit redo för att börja arbetet med att utforma de nya ID-korten. – I och med att vi fick ett uppdrag för drygt två år sedan att utreda möjligheterna att införa ett nationellt id-kort så har vi därefter kraftfullt avvaktat utvecklingen. Hur snabbt kan ni jobba om ni får uppdraget i höst? – Vi behöver minst ett år för att komma igång med det här så vi hamnar någonstans i slutet av 2004.
Linda Palo, Radio Stockholm