Nio skadade vid mitträckesolycka

Vid en trafikolycka i morse skadades nio personer, varav fem barn. En tolvåring fick livshotande skallskador.
Olyckan inträffade på E4:an norr om Sundsvall. Alla nio personer färdades i samma bil. Bilen voltade i samband med en omkörning, när bilen hakade i mitträcket och gick över på andra sidan av vägbanan.