Bankanställda upplever etiska konflikter

Många av de anställda i bankerna har svårt att förena rollen som rådgivare med bankens krav på att sälja tillräckligt mycket av olika sparformer.
Som vi berättade i morse så är allt fler kunder missnöjda med den placeringsrådgivning de får av banken, och enligt en enkät som Finansförbundet gjort bland sina medlemmar, så upplever var tionde bankanställd etiska konflikter. Det säger Leif Karlsson, Finansförbundets informationschef. Eva Odefalk