Rysk ekonomi växer snabbt

I Ryssland hävdar regeringen att landets ekonomi även i fortsättningen kommer att vara den snabbast växande i Europa. Premiärminister Mikhail Kasjanov underströk i helgen att regeringens mål är att säkra en långsiktigt påtaglig tillväxt.
Det var vid ett stort möte med dumans ledamöter och andra representanter för det ryska samhällslivet - som Mikhail Kasjanov lämnade sina nya siffor. Kremls senaste prognos säger att tillväxten blir 5,5 procent i år. Kasjanov meddelade också att regeringen inte tänker lägga en stram budget för nästa år - det vore att motverka den förda ekonomiska politiken. Samtidigt sa sig den ryske premiärministern hoppas att dumans ledamöter ska ge budgeten en - som han uttryckte det - behandling fylld av insikt. Håller prognosen fortsätter alltså den positiva utvecklingen i Europas folkrikaste stat - och därmed potentiellt viktigaste marknad. Över 140 miljoner ryssar har många inköp kvar att göra innan de helt befriat sig från sitt sovjetiska förflutna. Reinhard Krause, Moskva