Nordiska länder lyckas utan EMU

En tvistefråga i EMU-debatten är vad Sverige skulle tjäna ekonomiskt på att vara med i valutaunionen. Många på ja-sidan hävdar att Sverige skulle förlora på att stå utanför. Faktum är att de två länder som står utanför både EU och EMU i Norden båda har lyckats mycket bra med sin ekonomi.
De två länderna är Norge och Island och så länge det går bra finns hos dem heller ingen önskan att gå med EU. Island går bäst Island har under de senaste åren genomsnittligt gått bäst av dom nordiska länderna. Många av de problem som finns i till exempel Sverige existerar knappt på Island, säger Svavar Gestsson, Islands ambassadör i Stockholm. – En sak som är intressant och som jag inte riktigt förstår är de problem man har här med sjukskrivningar och för många förtidspensionerade. Detta problem finns inte på Island. Hög ekonomisk tillväxt Island har på många sätt klarat sig bättre. Arbetslösheten är låg, den lägsta i Norden, och den ekonomiska tillväxten har i jämförelse med de andra nordiska länderna varit den genomsnittligt högsta, under de senaste fem åren ett snitt på 3,3 procent. Island står utanför EU, och är nöjt med det. Landet klarar sig bra ändå, mycket tack vare fisket, som är Islands absolut största exportvara. Men det förklarar inte allt. Landet har också en ung befolkning, vilket enligt ambassadören Svavar Gestsson är en trolig förklaring till att till exempel sjukskrivningar än så länge är ovanligare än i exempelvis Sverige. Isländska arbetsmyror Isländska kvinnor föder också fler barn än på andra håll och islänningar arbetar mer än i andra nordiska länder. – Det är säkert en förklaring, att man arbetar mycket på Island. I genomsnitt arbeter många 50 timmar i veckan. Norge är det andra landet i Norden som har uppnått rekordhög levnadsstandard, utan att EU-medlemskap. Men tillväxten har den senaste tiden börjat sakta ner, och arbetslösheten har stigit. I samma veva har opinionen svängt om EU. Enligt de senaste opinionsundersökningarna skulle mer än varannan norrman rösta ja om det vore val idag.
Åsa Törnqvist