Inga pengar till lärarhögskolan trots lärarbrist

Utbildningsdepartementet har sagt nej till extrapengar till Lärarhögskolan i Stockolm, som har tvingats minska antalet platser på lärarutbildningen med 20 procent. Samtidigt är det lärarbrist och under de närmaste åren är risken att den blir ännu större.
Att det är så svårt att få fram tillräckligt många lärare har många orsaker – bland annat hoppar många av sin lärarutbildning eller så väljer man att inte arbeta som lärare, enligt Agneta Blad, statssekreterare på utbildningsdepartementet. – Du har benägenheten att stanna kvar i yrket, du har benägenheten att gå in i yrket efter avslutad utbildning. Det handlar också om villkoren på arbetsplatserna. Detta gör att det inte är helt enkelt att prognostisera och bara utöka antalet platser. Arbetsgivarna bär ansvaret Ansvaret för att många lärarstudenter hoppar av, eller väljer att inte arbeta i skolan, menar hon ligger på arbetsgivarna. Så för att lärarbristen ska bli mindre måste kommunerna förbättra arbetsvillkoren, och lärarna och deras fackliga organisationer måste också påverka situationen, säger Agneta Blad. Eftersom arbetssituationen i kommunerna inte direkt påverkas av antalet utbildningsplatser är det svårt att förutse hur många lärare som behövs, menar hon. Utbildas för få lärare Arbetsmarknadsstyrelsens prognoschef Tord Strannefors säger att det inte är svårt att förutsäga hur många lärare som behövs. Hans förklaring till bristen på behöriga lärare är att det utbildas för få, och att kommunerna anställt allt fler obehöriga lärare. Tord Strannefors recept för att lösa bristen är fler utbildningsplatser, utbildning av obehöriga lärare, lärarutbildning av arbetslösa akademiker och invandrare och dessutom en förbättring av löner och arbetsmiljön i skolan. Men han ser inga tecken på en sådan satsning inom en snar framtid. – Ska man vara realistisk så kommer det att vara lärarbrist och i synnerhet på gymnasieskolan. Det kommer man lösa med obehöriga lärare. Skräckblandad förtjusning Erika Svanström är färdig lärare till jul, hon tycker att det ska bli roligt att börja arbeta i skolan, men det är en skräckblandad förtjusning. För även om hon tycker att det finns bra lärare utan utbildning, så är det ett orosmoln att skolan anställer så många obehöriga lärare. Man skulle ju inte låta en outbildad läkare ta hand om ens barn, säger hon och undrar vad som händer med respekten för skolan och för lärarna. – Väljer man att lösa lärarproblemet med obehöriga lärare är ju det som att säga att utbildning inte behövs. Jag tror att det är viktigt att satsa på utbildning, det visar att vi tänker på våra barn och bryr oss om deras framtid.
Kristoffer Morén