Företag dåliga på arbetsmiljöarbete

En majoritet av de svenska företagen jobbar alldeles för lite med den egna arbetsmiljön. Det visar en undersökning som fackförbundet Sif har gjort.
Arbetsmiljöverkets generaldirektör, Kenth Pettersson är bekymrad över resultatet. – Det är väldigt allvarligt att det är så många företag som inte följer föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. Att följa den föreskriften är den viktigaste faktorn för att ha en bra arbetsmiljö. Alla företag är skyldiga att följa den föreskriften. Av de drygt 3500 små och medelstora företagen som omfattades av Sif:s undersökning, så hade hela 56 procent av företagen inte ens påbörjat något systematiskt arbetsmiljöarbete. Kenth Pettersson tycker det är bra att frågan nu uppmärksammas. Och han vill att Arbetsmiljöverket ska få mer resurser för att kunna öka inspektionsarbetet bland företagen. – Vi anser att vi behöver större resurser till Arbetsmiljöverket för att ytterligare kunna skärpa vår inspektionsverksamhet. Vi hinner på ett år besöka knappt 30 000 företag om det är ett normalår. Vi skulle naturligtvis vilja inspektera ytterligare fler. På Näringsdepartementet ser man resultatet av Sif:s undersökning som illavarslande. Arbetslivsminister Hans Karlsson är också förvånad över de höga siffrorna. Och enligt ett beslut från slutet av juni i år så ska det nu utredas om det är nödvändigt för arbetsgivare att tillhandahålla en obligatorisk företagshälsovård. – Jag kommer att tillsätta en utredning nu direkt efter semestrarna som ska titta på om det behövs skarpare regler för till exempel obligatorisk företagshälsovård, vilket vi inte har i dag, säger Arbetslivsminister Hans Karlsson
Albert Capuder