Sjuåring smittat av ehec via opastöriserad mjölk

Den sjuåring som nyligen drabbades av infektionssjukdom av ehec fick troligen i sig bakterien via opastöriserad mjölk. Det tyder analysen av de prover som tagits på en gård i Tranåstrakten på.
I 10 av de 19 proverna hittades en typ av ehec-bakterie. Enligt uppgift hade pojken druckit opastöriserad mjölk, vilket är en vanlig smittväg. Ehec ger magsmärtor och diarréer som kan bli blodiga. Särskilt barn kan få akut njursvikt, vilket kan leda till döden. Den sjuårige pojken är i dag återställd.