Bush villig att sända soldater till Liberia

USA:s president George W Bush förklarade sig idag beredd att sända ett begränsat antal amerikanska soldater som stöd för fredssträvandena i Liberia, efter samtal med FN:s generalsekreterare Kofi Annan.
Bush betonade dock att det handlar om en begränsad insats både när det gäller antal och tid, rapporter nyhetsbyrån Reuters. Något definitivt beslut har USA ännu inte tagit.