Bush får kritik för Irakanfall

USA:s president George Bush får allt svårare att motivera anfallet mot Irak, efter kritiska uttalanden från både CIA och förre vapeninspektören Scott Ritter.
CIA-chefen har sagt att vissa av de påstådda bevisen för att Irak hade massförstörelsevapen var osäkra. Samtidigt får både Bush och den förre chefen för FN:s vapeninspektörer i Irak, Hans Blix, kritik av förre vapeninspektören Scott Ritter. Ritter säger att Blix borde ha uttryckt sig tydligare när han redogjorde inför FN för Iraks vapeninnehav. Han hävdar också att president Bush redan från början bestämt sig för att störta Saddam Hussein, och att dom påstådda bevisen för massförstörelsevapen bara var en förevändning för anfallet mot Irak. Hans Blix säger att USA och Storbritannien och deras allierade övertolkade vapeninspektörernas rapporter från Irak.