Allmän förskola har gett olika resultat i kommuner

Lagen om allmän förskola, som infördes vid årsskiftet, har fått olika resultat i olika kommuner. Det visar en rundringning som ekot gjort.
I de flesta av kommunerna som ekot talat med har reformen inneburit att alla fyra- och femåringar får gå gratis på förskola 15 timmar i veckan. Många kommuner har dessutom gjort mer än vad riksdagen beslutade om och också sänkt avgiften för de barn som går hos dagmamma, medan politikerna i andra kommuner har tolkat lagen så att den inte inneburit någon förändring alls för de flesta.