SEB planerar att begära kapitaltillskott

Banken SEB planerar en nyemission för att få in mer kapital. Det bekräftar SEB i ett pressmeddelande efter uppgifter i flera medier om en förestående nyemission.

Det finns ännu inga beslut om en nyemission och inte heller några uppgifter från bankens nsida om vilka belopp som diskuteras.

I pressmeddelandet sägs bara:

– SEB bekräftar att en kapitalförstärkning övervägs med stöd av de största aktieägarna men inget formellt beslut är fattat. Ett uttalande i detta ärende kommer att lämnas senare.

Handeln med SEB-aktier stoppadfes tillfälligt på Stoickholmsbörsen och när den kom migång igen efter pressmeddelandet sjönk kursen med fem procent.

Bakgrunden till en eventuell nyemission är risken för kreditförluster. SEB har stor utlåning i Baltikum.

Swedbank har tidigare beslutat om en stor nyemission.