”Sverige kan lära av Island”

Island har en växande ekonomi, och tillväxten på Island har igenomsnitt varit den högsta i Norden de senaste åren. Till skillnad från resten av Norden är arbetslösheten mycket låg och landet har nästan inga problem alls med till exempel förtidspensioneringar. Sverige har en del att lära av Island, det anser Föreningssparbankens chefekonom Hubert Fromlet, som precis varit på Island för att undersöka ekonomin. En stor skillnad är att de flesta islänningar arbetar upp mot 50 timmar i veckan.
Det är svårt att överföra ett sånt system direkt till ett annat land, säger Hubert Fromlet. Island har en helt annan historia och uppbyggnad. Dessutom ska man komma ihåg när man talar om landet att det är en liten ekonomi i förhållande till Sverige, bara 290 000 personer bor på Island. Tillväxten har under de senaste åren varit god på Island, och den låga arbetslösheten talar för sig själv. Men ekonomin har andra problem som man inte får glömma bort säger Hubert Fromlet. Dels är statsskulden hög, högre än i Sverige. Dels har den isländska valutan under senare tid stigit kraftigt i värde, vilket försvårar för exportindustrin. Att det inte är en majoritet för ett EU-medlemskap på Island förvånar inte Hubert Fromlet. Men han tror att trycket kommer bli större när fler andra länder går med i valutaunionen EMU. Åsa Törnqvist