Barn i kronofogdens register

Nära 5 700 barn och ungdomar under 18 år, finns i kronofogdens register, visar ny statistik från Riksskatteverket. Den totala skulden uppgår till 38 miljoner kronor.
Barn-och ungdomsgruppen ska betala 22 miljoner till privata fordringsägare och 16 miljoner till staten. Skulderna till staten består främst av skatter, böter och allmänna avgifter. Nästan 1 300 barn och ungdomar har skulder för obetalda böter och avgifter till brottsofferfonden.