Herrljunga bryter mot förskolelag

Herrljunga kommun bryter mot lagen när den inte sänker förskoleavgiften för alla fyra- och femåringar. Det säger förskoleminister Lena Hallengren efter Ekots inslag om hur landets kommuner tolkat lagen om allmän förskola olika.
– Det är beklagligt att Herrljunga har missförstått tolkningen i lagen och det är bra att de nu blir uppmärksamma på detta och kan korrigera det, säger förskoleminister Lena Hallengren. För så här kan man inte göra? – Så här kan man inte göra. En rundringning Ekot har gjort till 15 kommuner visar att lagen om allmän förskola fått olika resultat på olika platser. 15 timmar gratis Reformen infördes vid årsskiftet och innebär att alla barn har rätt till plats i förskolan minst motsvarande 15 timmar i veckan, från hösten det år de fyller fyra. De 15 timmarna ska vara gratis. Herrljunga tar betalt I till exempel Herrljunga kommun har politikerna tolkat lagen så att bara de föräldrar som tackat ja till att ha fyra- och femåringarna i förskola femton timmar eller mindre slipper betala. De som går mer än femton timmar i förskolan får ingen avgiftsreduktion. Så får man alltså inte göra och förskoleminister Lena Hallengren hoppas att inte fler kommuner missuppfattat lagen på samma sätt. – Jag har inte hört talas om detta tidigare utan jag hoppas och jag tror och har inte hört talas om någon annan än Herrljunga, säger ministern. I resten av de kommuner som ekot talat med så har alla fyra- och femåringar som går i förskolan fått sänkt avgift. Sänkt avgift för fler Många kommuner har dock gjort mer än riksdagen beslutade om och också sänkt avgiften för dem som hellre har barnen hos dagmamma i stället. De som gjort så motiverar det med att det är mer rättvist, medan de som sänkt för bara förskolebarn bland annat menar att det var just pedagogisk verksamhet som skulle subventioneras. Regeringen granskar Skolverket kommer att följa upp vilka effekter den allmänna förskolan fått. Regeringen kommer särskilt att titta på hur det har fungerat för de föräldrar som vill kombinera 15 timmar på förskola i veckan med dagmamma resten av timmarna, säger Lena Hallengren. – Det är ju viktigt att man ser att det här med förskolereformen inte innebär att man måste gå i förskola 100 procent av tiden utan det ska fortfarande finnas en valmöjlighet, säger förskoleminister Lena Hallengren.
Lisa Helgesson