Danska regeringen övertolkade Irak-rapport

FN:s förre chefsinspektör Hans Blix anser att danska regeringen övertolkade hans rapporter om irakiska massförstörelsevapen.
Regeringen pressas nu att redovisa på vilka grunder Danmark gick med i kriget mot Irak. Regeringen måste acceptera att hela underlaget för att gå med i kriget blir belyst i en oberoende undersökning, säger socialdemokraternas politiske talesman Frank Jensen till dagstidningen Politiken.