Kommun kritiseras av förskoleministern

Förskoleminister Lena Hallengren kritiserar nu Herrljunga kommun, som inte sänker förskoleavgiften för alla fyra- och femåringar.
Kommuner som gör så bryter mot lagen, säger hon, efter ekots inslag i morse som visar att landets kommuner tolkat lagen om allmän förskola olika. I fjorton av de femton kommuner ekot talat med får alla fyra- och femåringar nu gå gratis i förskolan 15 timmar i veckan. En del kommuner har också sänkt avgiften för dem som har dagmamma, men i Herrljunga får de flesta betala lika mycket som innan allmän förskola infördes.