Fetma ökar risken för demens

Fetma ökar risken för demens. Det visar en nypublicerad studie som gjorts av ett forskarlag där en professor vid Göteborgs universitet varit en huvudansvarig tillsammans med en kollega i USA.
Att övervikt ökar risken för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar var känt sedan tidigare, men nu har alltså forskarlaget kunnat visa på ett tidigare okänt samband mellan övervikt hos äldre och demens. Framför allt kvinnor löper risk att drabbas av Alzheimers sjukdom.