Ambulanser avvisas från akuten

Flera ambulanstransporter har avvisats från akutmottagningar i Västsverige i år. I januari avvisades en 72-årig kvinna från tre sjukhus innan hon senare avled på Länssjukhuset i Halmstad. Chefsläkare Carina Forsberg på Varbergs sjukhus har anmält avvisningarna till Socialstyrelsen.
Chefsläkare Carina Forsberg anser att patienter som behöver vård utsätts för höga risker då de skickas från ett sjukhus till ett annat. - Det finns en risk om man är svårt sjuk och blir avvisad. Jag kan tycka att sjukvårdssystemet uppenbarligen haltar när sådant kan ske, säger chefsläkare Carina Forsberg. Tror du att det här fenomenet kan bli större i framtiden? - Det kan det alldeles säkert, svarar hon. Det finns ingen statistik på hur ofta ambulanser avvisas från akutmottagningarna i Sverige. Chefsläkare Carina Forsberg i Varberg har dock uppfattningen om att det främst rör sig om ett storstadsproblem. Om en patients hälsa bedöms som livshotande kan akutmottagningen ifråga inte neka vård. Men i andra fall, då patientens sjukdom inte bedöms som akut ges ingen prioritet. Då kan ambulansen tvingas köra från det ena sjukhuset till det andra för att hitta en vårdplats. För ambulansförarna innebär detta ett ständigt och tufft förhandlande med akutmottagningarnas personal, säger Björn Snellman avdelningschef för ambulansen i Kungsbacka. - De säger att de inte kan ta emot och inte har några vårdplatser. Då kommer vi i en relationsställning. Ska vi lägga av patienten och hon får ligga där i åtta timmar, eller ska vi försöka ta ett annat ställe som kan bli bättre?, säger Björn Snellman, avdelningschef för ambulansen i Kungsbacka som intervjuades. - När man tar upp sådana här saker högre upp i hierarkin, så säger de att det ska fungera. Men när man kommer till verkligheten, den personal som tar emot, och vi som lämnar. Då är det vi som känner att det här inte fungerar.
Johan Tollgerdt, Göteborg