Palestinier vill inte återvända till Israel

90 procent av de palestinska flyktingarna vill inte återvända till sina gamla hemtrakter i Israel. Det visar en rapport, som stoppades av uppretade palestinier. Istället föredrar en majoritet ekonomisk ersättning istället, och nya hem i en palestinsk stat.
Bara minuter innan Khalil Shikaki skulle inleda sin presskonferens, så stormade en mobb av palestinska flyktingar in på hans kontor vid det palestinska centret för opinionsundersökningar i Ramallah på Västbanken. Fönster slogs sönder, bord vältes och Khalil Shikaki kletades ner med ägg, varefter presskonferensen ställdes in. Väckte starka känslor Men resultaten från rapporten är publicerade, och de är uppseendeväckande. Det som väckte så starka känslor var att Shikakis rapport visar att hela 90 procent av de palestinska flyktingarna inte var intresserade av att återvända till sina gamla hem i Israel. De hem de flydde eller tvingades bort från 1948 när staten Israel bildades. Studien omfattar 4 500 palestinska flyktingfamijer på Västbanken, i Gaza, och i Jordanien och Libanon, alltså de områden där de cirka 4 miljoner palestinska flyktingarna lever i dag. Pengar och nya hem istället Det märkliga är att nästan alla tillfrågade ansåg att Israel måste tillåta samtliga flyktingar att återvända. Men på följdfrågan om de själva skulle vilja återvända svarade alltså nästan lika många klart nej. Istället föredrog en majoritet av de palestinska flyktingarna ekonomisk ersättning och nya hem i en palestinsk stat i Gaza och på västbanken. Frågan om de palestinska flyktingarnas rätt att återvända till sina forna hem i Israel, anses så svår att den inte ens omfattats i den USA-ledda fredsplanen, som sjösattes i början av juni och som syftar till en självständig palestinsk stat år 2005. ”Missvisande resultat” Från palestinsk sida framhålls det ofta att det inte kan bli fred tills dess alla palestinska flyktingar tillåts återvända. Vilket väcker konvulsioner i det israeliska samhället eftersom det skulle leda till att judarna blir en minoritet, vilket ses som slutet på den judiska staten Israel. Resultatet skulle kunna tolkas som mycket positivt eftersom det undanröjer ett stort, kanske imaginärt hinder för fred. Men ledande palestinier menar att resultatet är missvisande, och Khalil Shikali finns inte tillhands för att försvara sin studie. Han är på resa i utlandet uppger man, och ingen annan på kontoret kan ställa upp för en intervju när Ekot ringer.
Lena Bejerot, Jerusalem