Palestinska flyktingar vill inte återvända

Merparten av palestinska flyktingar föredrar att få ekonomisk ersättning istället för att återvända till sina gamla hemtrakter i Israel.
Det visar en rapport som gjorts vid det palestinska institutet för opinionsundersökningar. Rapporten omfattar 4.500 flyktingfamiljer på Västbanken, i Gaza, i Jordanien och i Libanon. Resultatet visar att så gott som alla tillfrågade tycker att Israel måste tillåta flyktingarna att återvända till sina gamla hemtrakter i Israel, men hela 90 procent av de tillfrågade svarar att de själva inte vill återvända.