Klimatmål anses vara otillräckliga

Industriländernas uppsatta mål räcker inte för att hejda uppvärmningen och undvika farliga klimatförändringar vid mitten av seklet. Den slutsatsen dras i en rapport från amerikanska Worldwatch Institute.

EU-kommissionen deklarerade i förra veckan att industriländernas utsläpp av växthusgaser måste minska med minst 50 procent till år 2050 jämfört med 1990 års nivåer.  

Men det räcker inte, menar Worldwatch Institute. 

– De globala växthusgasutsläppen måste minska med minst 80 procent till 2050, säger institutets vd Christopher Flavin. 

Flavin anser att EU och övriga industriländer måste agera mycket snabbare och kraftfullare än vad FN:s klimatpanel rekommenderade i sin senaste rapport 2007.