ny utredning

Från jord till bord i en myndighet

I en statlig utredning som presenteras på torsdagen föreslås att Sverige får en helt ny myndighet för hela livsmedelskedjan, från jordbruk till färdig mat.

Den nya Livsmedelssäkerhetsmyndigheten ska enligt uppgift till Ekot ta över uppgifter från bland annat Livsmedelsverket och Jordbruksverket. På så sätt vill utredaren öka säkerheten och kontrollen kring den svenska matproduktionen.

Det är en slags supermyndighet med ett tydligt ansvar för hela livsmedelskedjan som utredaren Gerhard Larsson har tänkt sig, från uppfödning hos bonden via slakteri och butik till mattallriken. Idag är det ansvaret spritt på flera håll.

I den nya myndigheten vill utredaren samla såväl livsmedel som djurfrågor, foder och smittskydd. På så sätt ska samhällets och konsumenternas intressen av säkra livsmedel och friska djur och växter garanteras, menar utredaren. Rent konkret innebär det att Livsmedelsverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och stora delar av Jordbruksverket slås ihop.

Gerhard Larsson vill själv inte uttala sig om några detaljer innan han lämnar över utredningen till regeringen i eftermiddag men enligt Ekots källor , betyder det samtidigt att det som idag är Jordbruksverket blir av med en stor del av sina arbetsuppgifter kring djurhållningen och istället får ta hand om frågor som landsbygdsutveckling, jordbrukspolitik och stödpengar.

Samtidigt omvandlas dagens Fiskeriverk till en ny myndighet för fiskepolitik och havsmiljöfrågor.

Det betyder alltså att fyra myndigheter idag blir tre nya och genom den nya uppdelningen är tanken att det ska bli en bättre rågång mellan en lönsam hållbar produktion och samhällets behov av kontroll.

Men Gerhard Larsson förslag lär väcka en hel del debatt. Bland annat det faktum att jordbruksfrågorna delas upp gör att flera branschföreträdare som Ekot talat med befarar att helheten ändå ska gå förlorad och att det kommer gå ut över produktionen.

En extra känslig fråga är också djurskyddet. Nyligen lades Djurskyddsmyndigheten ner och flyttade in i Jordbruksverket. Nu kan de frågorna komma att flytta ännu en gång, om utredarens förslag blir verklighet.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se