”Inspektörerna letade på fel sätt”

Sökandet efter massförstörelsevapen i Irak sker på fel sätt. Det säger Rolf Ekéus, som var chef för FN:s vapeninspektörer i Irak mellan 1991 och 1997. I stället för att leta efter existerande vapen borde de leta efter kapacitet att tillverka vapen i den civila industrin, anser han.
– Först och främst har vi inte svaret på frågan om massförstörelsevapen. Det är ju bara början och det finns skäl att misstänka att man letar efter fel saker. Man letar efter gamla vapen och vapensystem i stället för att försöka identifiera den sannolika kapaciteten att bygga och utveckla vapen i krigssituationer, säger Rolf Ekéus. Att tro att man skulle hitta tunnor med till exempel kemiska vapen var orealistiskt eftersom den sortens vapen inte går att lagra säger Ekéus. Han säger att vapeninspektörerna borde ha fått mer tid. Minst två år hade behövts. Rolf Ekéus tycker att FN:s vapeninspektörer nu borde återvända till Irak för USA-alliansen letar fortfarande efter fel saker. – Nu söker man fortfarande på det gamla sättet. Så självklart är det en viktig sak. För det kommer också att öka trovärdigheten i de slutsatser man kommer att dra, säger Rolf Ekéus.
Ylva Wächter, P1-morgon och Sara Hägg