Finsk valuta stabil tack vare euron

Finlands ekonomi går allt bättre och det beror på att Finland infört euron som valuta och fullt ut deltar i EMU. Det hävdas i en rapport som socialdemokraterna presenterar i dag, onsdag.
Samordningsminister Per Nuder ser många positiva följder av Euron för den finska ekonomin. – Låga räntor, priser som är stabila, en arbetslöshet som ligger för hög men som inte beror på euron utan som är svagt minskande, starka stadsfinanser, ett attraktivt land att investera i för utländskt kapital. Prisnivån ligger still Enligt rapporten har den allmänna finska prisnivån har inte ökat sedan euron infördes. Räntorna har sjunkit och ett bostadslån på en miljon kostar 7 000 kronor mindre per år i Finland än i Sverige. Valutan är stabilare än den svenska kronan och arbetslösheten, som högst var 16 procent, har nu sjunkit till 9 procent. Överskott i finanserna Investeringarna från utlandet har ökat, tillväxten är hög, de offentliga finanserna har ett överskott på 2,7 procent och skulderna låga. Enligt rapporten ser finländarna detta som en följd av EMU-medlemskapet. Allt fler finländare positiva Men det är inte bara den ekonomiska utvecklingen i Finland som Per Nuder vill lyfta fram, utan det är att den finska opinionen har svängt och nu är tre fjärdedelar av finländarna positiva till euron. EMU-kritikern, Nils Lundgren, nationalekonom och tidigare chefekonom på Nordea, ger rapporten rätt i att valutastabiliteten ökar med euron. Det är en positiv följd men euron skapar många risker också, menar han. Risk med för låga räntor De låga räntorna kan bli för låga för att passa Finland. I en högkonjunktur kan resultatet bli överhettning av den finska ekonomin. Han förnekar inte att den finska ekonomin har gått bra men han tror inte det beror på euron. Annan slutsats Att det skulle gå lika bra för den svenska ekonomin som det gör för den finska, om vi införde euron och fullt ut deltog i EMU, tror han inte. Hans slutsats är en annan. – Det är att inte gå med eruro-området utan att föra den typen av ekonomisk politik inklusive skattepolitik, som man har gjort i Finland och som har lett till att Finland på alla internationella jämförelser hamnar oerhört högt när det gäller att ha en fördelaktig ekonomisk miljö.
Kristoffer Morén