Inga avvisningsbeslut om irakier i Sverige

Det kommer för tillfället inte fattas några avvisningsbeslut angående asylsökande irakier i Sverige.
Det beslutades efter att Migrationsverket haft möte med FN:s flyktingorgan UNHCR och som gjort bedömningen att läget i Irak har förvärrats och inte stabiliserats som man tidigare fått signaler om. Migrationsverket kommer nu att avvakta med att starta utredningar bland irakier.