Bra fart på Finlands ekonomi

Ekonomin i Finland går allt bättre. Enligt en rapport från organisationen Socialdemokrater för Europa har uppgången sin grund i att Finland är medlem av den europeiska valutaunionen EMU.
Enligt samordningsminister Per Nuder har euron haft många positiva följder för den finska ekonomin, bland annat är räntorna lägre än i sverige. Men EMU-kritikern och nationalekonomen Nils Lundgren säger att Sverige skulle kunna föra den ekonomiska politik som Finland har gjort UTAN att gå med i EMU.