Efter torskfiskeförbud: ännu ingen ersättning

Yrkesfiskarna som drabbades av det förlängda torskfiskestoppet i Östersjön i våras har fortfarande inte fått den ersättning som de blev lovade.
Omkring 40 trålfiskefartyg längs väst och sydkusten drabbades av det förlängda torskfiskeförbudet som infördes i ett försök att skydda småtorskarna. Yrkesfiskarna blev lovade ersättning för den inkomst de förlorade i och med torskfiskestoppet. Fiskeriverket har begärt totalt 8.4 miljoner kronor från EU - och först när de beviljats kan ersättning betalas ut.