Energiprofessor:

Problematiskt att bygga nya kärnkraftverk

Att bygga nya kärnkraftverk i Sverige kommer att stöta på flera hinder innan det kan bli verklighet. Det menar Lennart Thörnqvist, professor i energihushållning vid Lunds universitet.

Det handlar både om ekonomi och om kompetens, framför allt har vi inte det tekniska kunnande som behövs, säger han. 

– Vi måste ju komma ihåg att vi stått utanför den teknikutvecklingen under lång tid. Flera decennier måste vi ta igen om vi ska göra detta med inhemsk kompetens. Vi har ju lagt ner utbildningar vid de svenska tekniska högskolorna. Det måste ju dras igång igen, och om vi ska utbilda folk som är duktiga på kärnkraftteknik så är det fråga om decennier framåt i tiden. 

Eftersom utbyggnad av energisystem är så kostsamt, krävs det oftast att staten går in med extra ekonomiskt stöd, som exempelvis har skett när det handlar om vindkraften.

Men i alliansens uppgörelse om Sveriges framtida energi, så ville Centerledaren Maud Olofsson inte lova några nya pengar till utbyggnaden av nya kärnkraftverk.  

– Det är upp till kärnkraftsindustrin att själv göra bedömningar av vilka investeringar man vill göra. Vill man uppgradera eller vill man byta ut? Men vi säger att vi lovar inga statliga subventioner till att bygga ut kärnkraften, sa Maud Olofsson, partiledare för Centerpartiet. 

Staten kommer inte att ge stöd till kärnkraften och intresserade bolag får själva avgöra om det blir några nya kärnkraftverk, hette det i uppgörelsen. 

Lennart Thörnqvist tror att kärnkraften, precis som andra energislag, exempelvis vindkraft, behöver statligt stöd, men kan inte bedöma hur mycket pengar som skulle behövas för en svensk utbyggnad. 

– Ja, det vet jag inte, men man kan säga att när samhället har bestämt sig att man vill gå i en viss riktning så har det nästan alltid funnits stöd med i den bilden. Nu har vi i ett antal år satsat väldigt mycket på vindkraft.

– Här finns det inbyggda stöd hela vägen för vindkraft och biobränslebaserad kraftvärme och sådant som man har varit politiskt inriktad på att försöka främja, säger Lennart Thörnqvist, professor i energihushållning vid Lunds universitet. 

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se