Socialstyrelsen kritiserar psykvården

Kommunerna klarar inte av att ta hand om sina psykiskt sjuka. Det konstaterar Socialstyrelsen i en färsk rapport.
Den skarpaste kritiken riktas mot att många psykiskt sjuka inte får hjälp med boende och vård i sin hemkommun utan skickas till andra delar av landet. Det försvårar rehabiliteringen av de sjuka säger Helena Silfverhielm på socialstyrelsen. Svårare med återanpassning – Det försvårar rehabiliteringen, återkomsten och återanpassningen till den egna och ursprungliga miljön. Dessutom är det svårt för anhöriga att hälsa på någon som befinner sig 60 mil från där man bor. – Även socialtjänsten i hemkommunen, som har ansvaret för personen, har svårt att följa det här. Det tar en hel dag för dem att åka ner och se hur personen har det. Att leva som andra Psykiatrireformen genomfördes 1995 och målet var att personer med psykiska funktionshinder skulle få möjlighet och hjälp att leva i samhället på samma villkor som andra människor. Kommunerna brister på många punkter Men när Socialstyrelsen nu följt upp psykiatrireformen tycker man att det brister på många punkter hos kommunerna. Många sjuka placeras långt från sina hem och andra får inte tillräcklig hjälp med rehabillitering så att de kan flytta till egna hem. Många bor under former som liknar institutionsboende trots att ett av grundsyftena med psykiatrireformen var just att komma bort från detta. Ska motsvara behovet Enligt lagen är det kommunernas ansvar att ge sina invånare ett boende som motsvarar deras behov. Ingrid Söderström är förbundssekreterare på Svenska kommunförbundet. Hon tycker att psykiatrireformen fungerat förvånansvärt bra, men att kommunerna trots det måste bli bättre på att ta hand om sina psykiskt sjuka. Uppsökande verksamhet måste förbättras – Självklart att kommunen måste bli bättre i sin uppsökande verksamhet. De måste titta på vad det är för personer som de har ansvar för i andra kommuner. Vad har de för behov? Varför har man inte gjort någon individuell vårdplan?
Max Carlgren