Vaktmästare fick bedöma patienter

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har fått skarp kritik av Socialstyrelsen för att man låtit en vaktmästare på akutmottagningen nattetid göra den första bedömningen av vart en patient ska föras vidare.
På andra storstäders akutmottagningar låter man utbildad personal ta emot patienter. Inget misstag Men Ingemar Wickström, chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, anser inte att det är ett misstag att låta en vaktmästare ta emot patienter på stadens akutmottagningar och ge hänvisningar om vart den sjuke ska vända sig. – Nej, inte alls. Normalt sett är det inte vaktmästaren som tar hänvisningen. Det var en tillfällighet. Det är klart att man kan placera en sjuksköterska ute i entrén, det är där som vaktmästaren befinner sig, men det tycker vi inte är praktiskt. Sköterskan befinner sig inne på intaget. – Jag är inte alldeles säker på att patienten kommit annorlunda om det varit en sköterska som suttit där, eller en doktor eller vad som helst. Klarare roller Ingemar Wickström poängterar att rollerna nu ska klaras upp, efter det att en vaktmästare anvisat en kvinna med hjärtproblem att söka vård på ortopedavdelningen. Med andra ord ska det ges nya direktiv om vem som får göra vad. På andra storsjukhus i Sverige råder andra rutiner. På MAS i Malmö blir patientens första kontakt en sköterska. Det säger vikarierande chefläkare Marek Wroeblewski. Lika stränga säkerhetsregler råder på Södersjukhuset i Stockholm, säger vårdchef Sören Carlsson-Sanz. – Vi pratar till och med om att ha sjuksköterskor och doktorer i inskrivningen, för att undersköterskor är för lite utbildade. Det skulle öka säkerheten för patienten? – Ja, eller också snabbare få dem rätt placerade, på medicin, kirurgi och så vidare.
Johan Tollgerdt