Abbas till Washington

Den palestinske premiärministern Mahmoud Abbas ska resa till Washington för samtal med president George Bush.
Abbas ska träffa Bush på fredag i nästa vecka och avsikten är att försöka få fart på USAs färdplan för fred i Mellanöstern. Israels premiärminister, Ariel Sharon, ska träffa president Bush några dagar senare - den 29:e juli.