Förslag på skärpta djurtransportlagar

EU-kommissionen la idag fram förslag på nya skärpta regler för djurtransporter.
Alla djur ska få transporteras högst nio timmar i sträck, därefter måste djuren få vila minst tolv timmar. Vilan kan ske i transportfordonet. I dag kan grisar och hästar transporteras 24 timmar i sträck och nötkreatur och får 14 timmar. Går förslaget igenom i ministerrådet kan de börja gälla i slutet av 2005.