Gerillakrig i Irak

USA:s trupper i Irak står inför ett klassiskt gerillakrig mot anhängare till Saddam Hussein. Det sa chefen för USAs centralkommando general John Abizaid på tisdagen.
General Abizaid sa att det är viktigt att de amerikanska styrkorna i Irak - för närvarande drygt 140.000 man - anpassar sin taktik så att de kan besegra det alltmer organiserade motstånd som Saddam Husseins anhängare bjuder. General Abizaid går därmed emot försvarsminister Donald Rumsfeld som sagt att det irakiska motståndet mot USA inte kan betecknas som ett organiserat gerillakrig.