Medieintressen styr katastrofbistånd

Biståndsorganisationerna får allt svårare att finansiera sina insatser vid katastrofer runt om i världen. Givare tenderar att skänka pengar till massmedialt heta katastrofområden och kanske inte dit där de behövs mest. Det säger Gustavo Ramirez, undergeneralsekreterare på svenska Röda Korset.
– Mycket av katastrofhjälpen styrs av politiska, massmediala eller ekonomiska intressen snarare än av själva behovet hos befolkningen, säger Gustavo Ramirez. Översvämningar, jordbävningar och missväxt, men också torka, orkaner, vulkanutbrott, snöskred och skogsbränder. Listan på katastrofer som inträffade runt om i världen år 2002 är längre än för något annat årtal den senaste tioårsperioden. Spektakulära insatser Men när individer och stater skänker pengar till biståndsorganisationer tenderar hjälpen att hamna i några få politiskt och massmedialt intressanta områden. Det konstaterar Röda Korset i sin årliga sammanställning. – En sak som kan vara styrande är att givarna vill se omedelbara och korta resultat. Då blir det de här spektakulära insatserna som uppmärksammas mest i massmedia, säger Gustavo Ramirez. Södra Afrika missar I södra Afrika är nu 40 miljoner människor i behov av hjälp. Ändå är hjälpen dit bara en rännil jämfört med den till Afghanistan och Irak, som kanske har färre drabbade. – Dit har det varit relativt lätt att skaffa pengar, det har vi sett tydligt. Visserligen hade dessa två samhällen behov av stöd, men i skuggan av dem har det varit väldigt svårt att skaffa pengar till dolda katastrofer, som till exempel den i Angola som uppmärksammas mycket mindre. Eller den mer eller mindre permanenta katastrofen i södra Afrika, där 40 miljoner människor kan svälta om vi inte gör något som har en mer långsiktig karaktär, säger Gustavo Ramirez. Långsiktighet viktig Samtidigt varnar Röda Korset för att för mycket direkt och kortsiktig hjälp till politiskt och massmedialt heta katastrofområden kan få negativa följder. Till exempel kan den lokala matproduktionen slås ut när länder översköljs av matleveranser utifrån. En del hjälp borde vara mer långsiktig, säger Röda Korset. – Ett bistånd som inte har ett långsiktigt perspektiv kan slå sönder ett samhälle, säger Gustavo Ramirez.
Michael Töpffer