Ingen effekt av väjningslag

Fler och fler blir allvarligt skadade vid obevakade övergångsställen, trots den nya lagen som ska få bilisterna att stanna och släppa fram fotgängare. Det skriver tidnigen Metro.
Antalet allvarligt skadade vid obevakade övergångsställen är nu 120 personer per år, och det är en ökning med tolv procent sedan lagen infördes. Lagen om att bilister ska stanna för fotgängare vid obevakade övergångsställen infördes år 2000.